Jack cắm tai nghe laptop bị hư

      70
laptop bản thân tự nhiên bị lỗi cắn tai nghe vào nhưng mà chả tất cả âm tkhô hanh gì cả . tôi đã thử cắn tai nghe đó qua điện thoại thì vẫn nghe được . test mấy dòng tai nghe cắm vào lap tuy nhiên không nghe thấy gì cả . loa lap vẫn nghe thông thường . không biết bị gì nữa ,ai góp mình với . vật dụng bản thân mới sắm đầu năm mới