Shopee việt nam

Sự khiếu nại "Đổi Phiếu Đổi T5" cực HOT - Gunner chớ nên bỏ lỡ thời cơ hiếm có này nhé!

Thời gianBắt đầu: 00:00 ngày 22.05.2021.

You watching: Shopee việt nam

Kết thúc: 23:59 ngày 26.05.2021.

See more: Amazon - 8 Game Tập Gym Cực Kỳ Thú Vị

Lưu ý: Phiếu thay đổi T5 chỉ với 4 ngày thay đổi thưởngĐổi Phiếu Đổi T5 (1)Vật Phẩm ĐổiVật Phđộ ẩm ThưởngTrạng thái
Phiếu Đổi T5 x18 Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Hoàn Mỹ x1Khóa
Bụi Sao x60
Hồn Rồng Lửa x30
Phiếu Đổi T5 x18 Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Hoàn Mỹ x1
Bụi Sao x60
Hồn Rồng Lửa x30
Phiếu Đổi T5 x18 Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Hoàn Mỹ x1
Bụi Sao x60
Hồn Rồng Lửa x30
Phiếu Đổi T5 x18 Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Hoàn Mỹ x1
Bụi Sao x60
Hồn Rồng Lửa x30

Đổi Phiếu Đổi T5 (2)Vật phđộ ẩm đổiVật phđộ ẩm thưởngTrạng thái
Phiếu Đổi T5 x100 Xe Không Gian x1Vĩnh viễnKhóa
Phiếu Đổi T5 x365 Voi Chín Ngà x1Vĩnh viễn
Phiếu Đổi T5 x450
*
Chu Tước
x1Vĩnh viễn
Phiếu Đổi T5 x500 Thẻ phú kiện mập Long Trắng x1Vĩnh viễn

Đổi Phiếu Đổi T5 (3)Vật phđộ ẩm đổiVật phđộ ẩm thưởngTrạng thái
Phiếu Đổi T5 x2Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên x1Khóa
Phiếu Đổi T5 x5Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ x1
Phiếu Đổi T5 x50
*
Khắc Ấn Tà Thần(3)-Siêu Việt- Sao Ngẫu Nhiên x1
Phiếu Đổi T5 x75
*
Khắc Ấn Tà Thần (3)-Siêu Việt-5 Sao x1

Sự kiện "Đổi Phiếu Đổi T5" cực Sock - Gunner không nên bỏ lỡ cơ hội thảng hoặc gồm này nhé!

Thời gianBắt đầu: 00:00 ngày 22.05.2021.

See more: Zero Sum Game Là Gì ? Trò Chơi Có Tổng Bằng 0 Trong Kinh Tế Trò Chơi Có Tổng Bằng 0 Là Gì

Kết thúc: 23:59 ngày 26.05.2021.Lưu ý: Phiếu thay đổi T5 chỉ từ 4 ngày đổi thưởngĐổi Phiếu Đổi T5 (1)Vật Phẩm ĐổiVật Phđộ ẩm ThưởngTrạng thái
Phiếu Đổi T5 x18 Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Hoàn Mỹ x1Khóa
Bụi Sao x60
Hồn Rồng Lửa x30
Phiếu Đổi T5 x18 Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Hoàn Mỹ x1
Bụi Sao x60
Hồn Rồng Lửa x30
Phiếu Đổi T5 x18 Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Hoàn Mỹ x1
Bụi Sao x60
Hồn Rồng Lửa x30
Phiếu Đổi T5 x18 Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Hoàn Mỹ x1
Bụi Sao x60
Hồn Rồng Lửa x30

Đổi Phiếu Đổi T5 (2)Vật phẩm đổiVật phđộ ẩm thưởngTrạng thái
Phiếu Đổi T5 x100 Xe Không Gian x1Vĩnh viễnKhóa
Phiếu Đổi T5 x365 Voi Chín Ncon gà x1Vĩnh viễn
Phiếu Đổi T5 x450
*
Chu Tước
x1Vĩnh viễn
Phiếu Đổi T5 x500 Thẻ prúc khiếu nại Khủng Long trắng x1Vĩnh viễn

Đổi Phiếu Đổi T5 (3)Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngTrạng thái
Phiếu Đổi T5 x2Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên x1Khóa
Phiếu Đổi T5 x5Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ x1
Phiếu Đổi T5 x50
*
Khắc Ấn Tà Thần(3)-Siêu Việt- Sao Ngẫu Nhiên x1
Phiếu Đổi T5 x75
*
Khắc Ấn Tà Thần (3)-Siêu Việt-5 Sao x1