CÁCH TẢI ỨNG DỤNG CHO IPHONE 4 TỪ MÁY TÍNH

Vừa thiết lập iPhone và không biết cách gì về cách cài ứng dụng/game mang đến máy điện thoại yêu quý của mình? Phải làm sao phía trên. Xin ra mắt với các khách hàng bài khuyên bảo sau sẽ giúp khách hàng có thêm một số hiểu biết cơ bản về cách cài để phần mềm bên trên iPhone trải qua iTunes. Lưu ý : + Nếu quý khách đã cài để các app/game bên trên iPhone ở các tiệm dtdd xuất xắc nhờ người thân cài giúp thì nếu không có khái quát các dữ liệu đó bên trên iTunes, Khi nhất quán hóa iTunes đã tự động xóa toàn bộ những dữ liệu không có cùng cài đặt new trọn vẹn.+ Bạn cần làm theo từng bmong (ví dụ làm hoàn thành bmong I rồi hãy thanh lịch bmong II), đừng nên nóng vội mà không được việc. Người xưa có câu "Dục tất bất đạt"