Cách sử dụng pascal

Giới thiệu cùng chỉ dẫn học tập Pascal

Pascal là tên gọi của một trong những ngữ điệu lập trình cấp cao thường dùng. Ngôn ngữ xây dựng Pascal được GS Niklaus Wirth sinh sống ngôi trường Ðại học Kỹ thuật Zurich (Thụy sĩ) xây đắp cùng công bố vào thời điểm năm 1970. Niklaus Wirth khắc tên mang đến ngôn ngữ này là Pascal để tưởng niệm mang đến bên Toán thù học tập và Triết học tập Pháp sinh hoạt cố kỉnh kỷ 17 là Blaise Pascal, fan sẽ sáng tạo ra một máy vi tính cơ khí đơn giản đầu tiên của con bạn.

Ngôn ngữ Pascal được sử dụng hiện thời có tương đối nhiều điểm khác biệt cùng với chuẩn Pascal nguyên tdiệt của Giáo sư Wirth. Tùy theo tổ quốc hoặc cửa hàng sẽ cách tân và phát triển cho ra đời các lịch trình biên dịch ngôn ngữ Pascal như:

·ISO PASCAL (International Standards Organization) của Châu Âu

·ANSI PASCAL (Avienchinh.bizrican National Standards Institute) của Mỹ

·TURBO PASCAL của hãng sản xuất BORLAND (Mỹ)

·IBM PASCAL của hãng Microsoft (Mỹ)

·v.v...

Ðến nay, ngôn ngữ Pascal vẫn cải tiến và phát triển mang lại phiên bạn dạng Turbo Pascal Version 7. Các diễn giải với ví dụ trong giáo trình này chủ yếu thực hiện công tác Turbo Pascal 5.5 - 7.0, hiện tại đang được áp dụng thoáng rộng làm việc toàn nước.

II. CÁC PHẦN TỬ CƠ BẢN CỦA NGÔN NGỮ PASCAL

1. Bộ cam kết trường đoản cú

- Sở 26 chữ Latin:

Chữ in: A, B, C, ..., X, Y, Z

Chữ thường:a, b, c, ..., x, y, z

- Sở chữ số thập phân: 0, 1, 2, 3, ..., 8, 9

- Ký tự gạch ốp nối dưới:_

- Các cam kết hiệu tân oán học:+, -, *, /, =, , (, ), <, }

2. Từkhóa

Là những tự riêng biệt của Pascal, gồm ngữ nghĩa đã có khẳng định, ko được dùng nó vào các Việc không giống hoặc đánh tên new trùng cùng với những tự khóa.

- Từ khóa chung:

PROGRAM, BEGIN, END, PROCEDURE, FUNCTION

- Từ khóa nhằm knhì báo:

CONST, VAR, TYPE, ARRAY, STRING, RECORD, SET, FILE, LABEL

- Từ khóa của lệnh lựa chọn:

IF ... THEN ... ELSE,CASE ... OF

- Từ khóa của lệnh lặp:

FOR... TO... DO,FOR... DOWNTO... DO,WHILE... DO,REPEAT... UNTIL

- Từ khóa điều khiển:

WITH,GOTO,EXIT, HALT

- Từ khóa tân oán tử:

AND, OR, NOT, IN, DIV, MOD

3. Tên chuẩn

Tên chuẩn là tên đã làm được quan niệm sẵn trong Pascal, nhưng mà fan ta hoàn toàn có thể khái niệm lại nếu như muốn. Trong Pascal ta có các tên chuẩn khuất phía sau đây:

Boolean, Char, Integer, Word, Byte, Real, Text

False, True, MaxInt

Abs, Arcrã, Chr, Cos, Sin, Eof, Eoln

Exp, Ln, Odd, Ord

Round, Trunc, Sqr, Pred, Succ

Dispose, New, Get, Put, Read, Readln,

Write, Writeln

Rephối, Rewrite

4. Danh hiệu trường đoản cú đặt

Trong Pascal để đặt tên cho những đổi thay, hằng, giao diện, lịch trình con ta dùng những thương hiệu (identifier). Danh hiệu của Pascal được bắt đầu bằng một chữ cái, kế tiếp hoàn toàn có thể là các vần âm, chữ số tuyệt là vệt nối, ko được có tầm khoảng White cùng độ lâu năm buổi tối nhiều chất nhận được là 127.

lấy một ví dụ 6.1:Sau đó là các danh hiệu: x;S1;Delta;PT_bac_2

Pascal ko rõ ràng chữ hay với chữ hoa vào một danh hiệu.

Bạn đang xem: Cách sử dụng pascal

lấy ví dụ 6.2:aa cùng AA là một;XyZ_aBcvàxyZ_AbC là một trong

Lúc viết lịch trình ta nên được đặt những thương hiệu làm sao để cho bọn chúng nói lên các ý nghĩa của đối tượng người tiêu dùng nhưng mà chúng biểu lộ. Ðiều này góp họ viết lịch trình dễ dãi cùng người không giống cũng dễ hiểu ngôn từ lịch trình.

III. CẤU TRÚC MỘT CHƯƠNG TRÌNH PASCAL

*

Hình 6.1:Sơ đồ gia dụng kết cấu chương trình Pascal

Ví dụ 6.3:

PROGRAM Hello; Dòng tiêu đề

USESCrt; Lời hotline áp dụng các đơn vị chức năng công tác

VARNavienchinh.biz : string; Knhị báo đổi mới

PROCEDUREInput; cũng có thể có không ít Procedure và Function

Begin

ClrScr; Lệnh xóa screen

Write(" ‘Hello ! What is your navienchinh.biz ?... ‘");Readln(Navienchinh.biz);

End;

BEGIN Thân công tác bao gồm

Input;

Writeln(" ‘Welcovienchinh.biz lớn you,‘, Navienchinh.biz") ;

Writeln(" ‘Today, we study PASCAL PROGRAMMING ... ‘");

Readln;

End.

Một lịch trình Pascal gồm các phần:

* Phần tiêu đề:

Phần này bắt đầu bởi từ bỏ khóa Program rồi tiếp đến là tên của công tác với dứt bởi vệt chấm phẩy (;)

Tên chương trình phải được đặt theo đúng qui biện pháp của thương hiệu từ bỏ đặt. Phần tiêu đề tất cả hay là không cũng rất được.

* Phần knhị báo dữ liệu:

Trước khi áp dụng đổi thay như thế nào yêu cầu knhì báo vươn lên là kia, tức là xác minh rõ xem vươn lên là đó trực thuộc phong cách tài liệu làm sao. Một công tác Pascal hoàn toàn có thể bao gồm một trong những hoặc toàn bộ những knhị báo dữ liệu sau:

CONST: knhị báo hằng

...

TYPE: định nghĩađẳng cấp dữliệu bắt đầu

...

VAR: knhị báo các thay đổi

...

* Phần khai báo lịch trình con:

Phần này thể hiện một đội nhóm lệnh được lấy tên phổ biến là một trong công tác con nhằm lúc thân chương trình bao gồm hotline đến thì cả đội lệnh đó được thực hiện.

Phần này có thể tất cả hoặc ko tùy theo nhu cầu.

*Phần thân chương trình:

Phần thân công tác là phần đặc biệt quan trọng tuyệt nhất cùng bắt buộc phải có, phần này luôn luôn nằm giữa 2 từ khoá là BEGIN với END. Tại giữa là lệnh nhưng mà những lịch trình chủ yếu phải tiến hành. Sau tự khóa END là dấu chấm (.) để báo xong xuôi lịch trình.

*Dấu chấm phẩy (;):

Dấu ;dùng để phân cách các câu lệnh của Pascal cùng không thể thiếu được.

Xem thêm: Game Songoku 14 - Last One Standing Son Goku Ex03

*Lời crúc thích:

Lời chú thích dùng để làm ghi chú cho người áp dụng công tác ghi nhớ nhằm mục đích thảo luận đọc tin thân bạn cùng bạn, máy tính xách tay sẽ không để ý đến lời chú giải này. Lời chú giải nằm giữa ký hiệu: hoặc (**)

IV. CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ: INTEGER, REAL, BOOLEAN, CHAR

1. Khái niệm

Dữ liệu (data) là tất cả phần đa gì mà máy tính xách tay đề xuất xử lý.

Theo Niklaus Wirth:

CHƯƠNG TRÌNH = THUẬT TOÁN + CẤU TRÚC DỮ LIỆU

Một hình dáng dữ liệu (data type) là một trong những qui định về những thiết kế, cấu trúc với cực hiếm của tài liệu tương tự như giải pháp trình diễn cùng phương pháp xử trí tài liệu.

Trong Pascal những hình trạng dữ liệu gồm những một số loại sau:

- Kiểu dễ dàng và đơn giản (Simple type): bao hàm hình trạng số nguim (Integer), kiểu số thực (Real), phong cách xúc tích và ngắn gọn (Boolean), mẫu mã ký kết tự (Char).

- Kiểu có cấu trúc (Structure type): bao gồm mảng (Array), chuỗi (String), bạn dạng ghi (Record), tập vừa lòng (Set), tập tin (File).

- Kiểu chỉ điểm (pointer):

Trong cmùi hương này, bọn họ chỉ xét các kiểu dữ liệu dễ dàng.

2. Kiểu số ngulặng (Integer type)

a. Kiểu số nguim thuộc Z chứa trong Turbo Pascal

Ðược quan niệm cùng với các từ bỏ khóa sau:

TỪ KHÓA

SỐ BYTE

PHẠM VI

BYTE

1

0 .. 255

SHORTINT

1

- 128 .. 127

INTEGER

2

- 32768 .. + 32767

WORD

2

0 .. 65535

LONGINT

4

- 2147483648 .. 2147483647

b. Các phnghiền tân oán số học tập so với số nguyên

KÝ HIỆU

Ý NGHĨA

+

Cộng

-

Trừ

*

Nhân

/

Chia cho tác dụng là số thực

DIV

Chia rước phần nguim

MOD

Chia đem phần dư

SUCC (n)

n + 1

PRED (n)

n - 1

ODD (n)

TRUE trường hợp n lẻ

với FALSE trường hợp n chẵn

3. Kiểu số thực (Real type)

Ở Turbo Pascal, loại số thực thuộc tập thích hợp R chứa vào 6 bytes, được có mang cùng với từ bỏ khóa REAL:R =(<2.9 x 10-39 , 1.7 x 1038 >

Hay viết theo hình thức số khoa học: R = ( <2.9E-39, 1.7E38>

Số thực có thể viết theo phong cách tất cả dấu chnóng thập phân bình thường hoặc viết theo kiểu thập phân tất cả phần mũ cùng phần định trị.

Các phnghiền toán số học tập cơ bạn dạng +, -, * , /tất nhiên được áp dụng vào dạng hình real.

Bảng bên dưới đấy là những hàm số học tập đến loại số thực:

KÝ HIỆU

Ý NGHĨA

ABS (x)

|x| : đem cực hiếm hoàn hảo nhất của số x

SQR (x)

x2 : lấy bình phương thơm trị số x

SQRT(x)

*
: láúy càn báûc 2 cuía trë säú x

SIN(x)

sin (x) : đem sin của x

COS (x)

cos (x) : mang cos của x

ARCTAN (x)

arctang (x)

LN (x)

ln x : rước logarit nepe của trị x (e ( 2.71828)

EXP. (x)

ex

TRUNC (x)

đem phần ngulặng lớn nhất ko vượt quá trị số x

ROUND (x)

làm cho tròn giá trị của x, đem số ngulặng ngay sát x nhất

4. Kiểu ngắn gọn xúc tích (Boolean)

Một tài liệu trực thuộc thứ hạng BOOLEAN là 1 đại lượng được chứa trong một byte sinh sống Turbo Pascal còn chỉ có thể nhận ra một trong các nhì gía trị súc tích là TRUE (đúng) và FALSE (sai).

Qui ước:TRUE > FALSE

Các phxay tân oán bên trên kiểu dáng Boolean:

A

B

NOT A

A AND B

A OR B

A XOR B

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

FALSE

FALSE

FALSE

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE

FALSE

FALSE

TRUE

FALSE

FALSE

FALSE

Nhận xét:

·Phxay AND (và) chỉ mang lại hiệu quả là TRUE lúc cả hai tân oán hạng là TRUE

·Phxay OR (hoặc) chỉ cho kết quả là FALSE Khi cả hai toán thù hạng là FALSE

·Phép XOR (hoặc triệt tiêu) luôn luôn đến công dụng là TRUE Khi cả hai toán hạng là khác nhau cùng ngược trở lại.

Các phxay toán thù tình dục mang lại tác dụng giao diện Boolean:

KÝ HIỆU

Ý NGHĨA

khác nhau

=

đều nhau

>

to hơn

bé dại rộng

> =

lớn hơn hoặc bằng

nhỏ dại hơn hoặc bởi

5. Kiểu ký từ bỏ (Char type)

Tất cả những dữ liệu viết làm việc dạng chữ ký trường đoản cú được khai báo vì trường đoản cú khóa CHAR.

Một ký kết từ được viết trong hai vết nháy solo ( ). Ðể luôn tiện đàm phán thông tin rất cần phải bố trí, viết số các cam kết trường đoản cú, từng phương pháp bố trí điều này Gọi là bảng mã. Bảng mã phổ biến hiện giờ là bảng mã ASCII (xem xét lại chương 3).

Ðể thực hiện những phxay tân oán số học và so sánh, ta nhờ vào cực hiếm số sản phẩm trường đoản cú mã ASCII của từng cam kết từ bỏ, chẳng hạn: "A"

Trong Turbo Pascal từng ký kết từ bỏ được đựng trong một byte.

Các hàm chuẩn chỉnh tương quan mang lại kiểu dáng ký kết tự:

KÝ HIỆU

Ý NGHĨA

ORD(x)

Cho số sản phẩm từ của ký kết tự x vào bảng mã

CHR(n) xuất xắc #n

Cho cam kết từ bao gồm số trang bị trường đoản cú là n

PRED(x)

Cho ký kết từ đứng trước x

SUCC(x)

Cho cam kết từ bỏ đứng sau x

V. CÁC KHAI BÁO HẰNG, BIẾN, KIỂU, BIỂU THỨC, ...

1. Hằng (constant)

a. Ðịnh nghĩa

Hằng là 1 đại lượng có mức giá trị ko thay đổi trong quá trình chạy chương trình. Ta dùng tên hằng nhằm công tác được rõ ràng với dễ sửa đổi.

b. Cách khai báo

CONST

= ;

lấy một ví dụ 6.4:CONST

Siso = 100;

X = ‘xxx ‘;

2. Biến (variable)

a. Ðịnh nghĩa

Biến là 1 trong những kết cấu ghi ghi nhớ mang tên (đó là tên gọi trở thành tuyệt danh hiệu của biến).

Biến ghi lưu giữ một tài liệu nào đó Điện thoại tư vấn là quý giá (value) của trở nên. Giá trị của biến chuyển hoàn toàn có thể được chuyển đổi vào thời hạn thực hiện đổi mới.

Sự truy vấn xuất của trở thành nghĩa là đọc quý giá xuất xắc chuyển đổi quý hiếm của biến được tiến hành thông qua thương hiệu thay đổi.

lấy một ví dụ 6.5: Readln (x) ;

Writeln (x) ;

x := 9 ;

Biến là 1 trong cấu tạo ghi ghi nhớ dữ liệu vày vậy nó nên tuân thủ theo đúng phép tắc của phong cách dữ liệu : một đổi mới phải nằm trong một kiểu dữ liệu cố định.

b. Cách khai báo

VAR

: ;

ví dụ như 6.6:VAR

a : Real ;

b, c : Integer ;

TEN : String <20>

X : Boolean ;

Chon : Char ;

Cần knhị báo các biến trước lúc áp dụng bọn chúng vào lịch trình. Khai báo một biến hóa là knhì báo sự tồn tại của biến chuyển đó với cho biết nó trực thuộc vẻ bên ngoài gì.

3. Kiểu (Type)

a. Ðịnh nghĩa

Ngoài các kiểu dáng đang định sẵn, Pascal còn được cho phép ta quan niệm các phong cách dữ liệu khác từ các mẫu mã căn uống bản theo qui tắc kiến tạo của Pascal.

b. Cách khai báo

TYPE

= ;

lấy ví dụ 6.7:

TYPE

SoNguyen = Integer ;

Diem = Real;

Tuoi = 1 .. 100 ;

màu sắc = (Red, Blue, Green) ;

Thu = (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat) ;

với khi sẽ knhì báo dạng hình gì thì ta có quyền sử dụng nhằm khai báo đổi mới như sinh hoạt ví dụ sau:

lấy ví dụ như 6.8:VAR

i, j : SoNguyen ;

Dtb : Diem ;

T : tuoi ;

Mau : màu sắc ;

Ngay_hoc : Thu;

4. Biểu thức (Expression)

a. Ðịnh nghĩa

Một biểu thức là một trong công thức tính toán bao gồm những phép tân oán, hằng, thay đổi, hàm với các vết ngoặc.

Ví dụ 6.9: 5 + A * SQRT(B) / SIN(X)

(A AND B) OR C

b. Thứ đọng từ ưu tiên

khi tính cực hiếm của một biểu thức, ngôn ngữ Pascal qui ước vật dụng từ ưu tiên của những phxay tân oán tự cao cho rẻ nhỏng sau:

Mức ưu tiên:Các phnghiền toán:

1. Biểu thức vào ngoặc đối chọi ()

2.Phnghiền hotline hàm

3. Not,-

4. *, /, DIV, MOD, AND

5. +, -, OR, XOR

6. =, , =, , IN

Ví dụ 6.10:(4+5)/3 + 6 - (sin((/2)+3)*2= (9)/3 + 6 - (1+3)*2 = 3 + 6 - 8 = 1

c. Qui ước tính vật dụng tự ưu tiên

khi tính một biểu thức gồm 3 qui tắc về đồ vật từ bỏ ưu tiên nlỗi sau:

Qui tắc 1 : Các phép toán thù làm sao có ưu tiên cao hơn sẽ tiến hành tính trước.

Qui tắc 2 : Trong các phnghiền toán thù bao gồm thuộc trang bị trường đoản cú ưu tiên thì sự tính tân oán sẽ được tiến hành tự trái thanh lịch yêu cầu.

Qui tắc 3 :Phần trong ngoặc từ bỏ vào ra phía bên ngoài được xem toán nhằm trsinh sống thành một cực hiếm solo.

d. Kiểu của biểu thức

Là thứ hạng của hiệu quả sau khi tính biểu thức.

lấy ví dụ như 6.11:Biểu thức sau được Gọi là biểu thức Boolean:

not (("a">"c") and ("c">"C")) or ("B"="b") có giá trị TRUE

VI. CÁC THỦ TỤC XUẤT/NHẬP

1. Câu lệnh (statevienchinh.biznt)

a. Trong một lịch trình Pascal, sau phần bộc lộ tài liệu là phần mô tả những câu lệnh. Các câu lệnh có nhiệm vụ khẳng định các các bước mà lại máy tính cần triển khai nhằm cách xử trí các tài liệu đã làm được diễn đạt với khai báo.

b. Câu lệnh được tạo thành câu lệnh dễ dàng và câu lệnh tất cả cấu tạo.

(coi phần bài xích gọi thêm)

- Câu lệnh 1-1 giản

+ Vào tài liệu :Read, Readln

+ Ra dữ liệu:Write, Writeln

+ Lệnh gán ::=

+ Lời gọi công tác con(điện thoại tư vấn thẳng thương hiệu của công tác con)

+ Xử lý tập tin :RESET, REWRITE, ASSIGN ...

- Câu lệnh gồm kết cấu

+ Lệnh ghxay :BEGIN .. END

+ Lệnh chọn:IF .. THEN .. ELSE

CASE .. OF .

+ Lệnh lặp:FOR .. TO .. DO

REPEAT .. UNTIL

WHILE .. DO

c. Các câu lệnh buộc phải được ngăn cách với nhau vì vệt chấm phẩy ( ; ) và Các câu lệnh hoàn toàn có thể viết bên trên một chiếc tuyệt nhiều cái.

2. Cấu trúc tuần trường đoản cú

a. Lệnh gán (Assignvienchinh.biznt statevienchinh.biznt)

Một trong những lệnh đơn giản và cơ phiên bản độc nhất vô nhị của Pascal là lệnh gán. Mục đích của lệnh này là gán cho 1 đổi thay đang knhì báo một quý hiếm nào đó thuộc đẳng cấp với thay đổi.

* Cách viết:

:=;

lấy ví dụ như 6.12:Lúc đang knhị báo

VAR

c : Char ;

i,j : Integer ;

x, y : Real ;

p, q : Boolean ;

thì ta hoàn toàn có thể tất cả những phnghiền gán sau :

c := ‘A’ ;

c := Chr(90) ;

i := (35+7)*2 thủ thuật 4 ;

i := i div 7 ;

x := 0.5 ;

x := i + 1 ;

q := i > 2*j +1 ;

q := not p ;

* Ý nghĩa:

Biến cùng những phát biểu gán là các có mang quan trọng của một chúng ta các ngôn từ xây dựng nhưng mà Pascal là 1 thay mặt tiêu biểu vượt trội. Chúng phản ánh phương pháp hoạt động của laptop bây chừ, kia là:

- Lưu trữ những quý giá khác biệt vào một trong những ô nhớ tại phần nhiều thời điểm khác nhau.

- Một quá trình tính toán thù hoàn toàn có thể coi nlỗi là 1 trong những quá trình có tác dụng đổi khác quý giá của một (hay 1 số) ô ghi nhớ nào đó, cho đến khi đã đạt được quý giá cần tra cứu.

b. Lệnh ghép (Compound statevienchinh.biznt)

Một đội câu lệnh solo được đặt giữa 2 chữ BEGIN với END sẽ khởi tạo thành một câu lệnh ghxay.

Trong Pascal ta rất có thể đặt những lệnh ghxay bé trong các lệnh ghép to hơn bao ngoài của nó và hoàn toàn có thể hiểu giống như nlỗi cấu tạo ngoặc đối kháng ( ) trong số biểu thức toán học tập.

* Sơ đồ:

*

Hình 6.2: Sơ thiết bị kết cấu BEGIN .. END;

Tại hình minh họa trên ta dễ thấy những nhóm lệnh thành từng kân hận (block). Một khối hận lệnh ban đầu bằng BEGIN với ngừng nghỉ ngơi END; . Trong một khối hận lệnh cũng rất có thể có các kân hận lệnh con phía trong nó. Một khối lịch trình hay được dùng để nhóm trường đoản cú 2 lệnh trlàm việc lên nhằm chế tạo ra thành một của các lệnh bao gồm cấu trúc, ta có thể gặp gỡ khái niệm này trong vô số nhiều ví dụ ngơi nghỉ các phần sau.

3. Cấu trúc rẽ nhánh

a. Lệnh IF .. THEN .. cùng Lệnh IF .. THEN .. ELSE..

*Lưu trang bị mô tả những lệnh cùng ý nghĩa sâu sắc cách viết:

*
*

Hình 6. 3: Lệnh IF THEN ;

*
*

Hình 6. 4:Lệnh IF .. THEN .. ELSE ..;

Chú ý:

- Ðiều kiện là một trong những biểu thức Boolean.

- Nếu sau THEN hoặc ELSE có nhiều rộng một lệnh thì tabắt buộc góilại vào BEGIN .. END;

- Toàn bộ lệnh IF .. THEN .. ELSE coi như 1 lệnh 1-1.

lấy một ví dụ 6.13:Tính căn uống bậc 2 của một số trong những

PROGRAM Tinh_can_bac_nhị ;

VAR

a : Real ;

BEGIN

Write ( Nhập số a =) ;

Readln(a) ;

IF a

Write (" a : 10 : 2 , là số âm cần ko đem cnạp năng lượng được !!! ")

ELSE

Writeln (" Căn uống số bậc 2 của , a : 2 : 2 , la , SQRT(a) :10 : 3 ");

Writeln (" Nhấn ENTER để thoát ... ") ;

Readln; Dừng màn hình để thấy kết quả

END.

Ghi chú:

Trong chương trình bên trên, a ta thấy gồm dạng a :m :n với ý nghĩa sâu sắc m là số định khoảng tầm nhưng phần nguyên ổn của a đã chỉ chiếm khu vực cùng n là khoảng tầm mang lại số trị phần thập phân của a.

b. Lệnh CASE .. OF

* Lưu vật dụng biểu diễn:

*

Hình 6.5:Lưu vật dụng lệnh CASE .. OF

* Cách viết, ý nghĩa:

Cách viếtÝ nghĩa

CASE OFXét quý hiếm của biểu thức lựa chọn

GT1 : Công câu hỏi 1 ;Nếu có giá trị 1 (GT1) thì thực hiện Công bài toán 1

..........................................................

GTi: Công Việc i ;Nếu có giá trị i(GT i) thì thi hành Công bài toán i

...........................................................

ELSECông Việc 0 ;Nếu không có quý hiếm làm sao thỏa thì thực hiệnCông việc 0

END;

Ghi chú:

- Lệnh CASE .. OF hoàn toàn có thể không có ELSE

- Biểu thức chọn là kiểu dáng tránh rạc nlỗi Integer, Char, không lựa chọn vẻ bên ngoài Real

- Nếu mong mỏi ứng với nhiều quý hiếm khác biệt của biểu thức chọn vẫn thực hiện một lệnh thì cực hiếm đó hoàn toàn có thể viết trên và một mặt hàng cách nhau do vết phẩy (,) : Giá trị k1, k2, ..., kp: Lệnh k ;

lấy ví dụ như 6.14:PROGRAM Chon_mau ;

VARcolor : char ;

BEGIN

write (" Chọn màu sắc theo một trong những 3 ký kết trường đoản cú đầu là R / W / B ") ;

readln ( color) ;

CASEcolorOF

"R" ,"r":write (" RED = màu đỏ ") ;

"W", "w" :write (" WHITE = white color ") ;

"B" , "b":write (" BLUE = màu xanh da trời dương ") ;

END ;

Readln;

END.

4. Cấu trúc lặp

a. Lệnh FOR

Cấu trúc FOR cho phép lặp lại những lần một hàng lệnh. Số lần lặp lại dãy lệnh đang biết trước. Phát biểu FOR bao gồm 2 dạng:

FOR .. TO .. DOđếm lên

FOR .. DOWNTO ..DOđếm xuống

* Cú pháp bao quát là:

FOR := TO/DOWNTO DO ;

* Lưu đồ:

*
*

Hình 6. 6:Lưu vật tuyên bố FOR .. TO .. DO

Chụ ý:Trị đầu, trị cuối là các biến hóa hoặc hằng cùng đổi thay đếm buộc phải là hình dạng tách rạc.

lấy một ví dụ 6.15:Chương trình in một hàng số từ0 cho 9

Program Day_So ;

VAR

i : Integer ;

BEGIN

FORi := 0 TO 9DOWrite (i) ;

Readln ;

END.

b. Lệnh WHILE .. DO

* Lưu vật dụng của lệnh

*

Hình 6. 7:Lưu vật dụng cấu trúc WHILE .. DO

* Ý nghĩa lưu đồ:

Trong Khi nhưng điều kiện còn đúng thì cứ đọng thực hiện Công vấn đề, rồi xoay trngơi nghỉ về kiểm soát điều kiện lại. Vòng lặp được liên tiếp, cho đến khi ĐK đặt ra không thể đúng nữa thì đi tới thực hiện lệnh tiếp theo

* Cú pháp

WHILE DO

*

Hình 6.8:Sơ thiết bị cú pháplệnh WHILE .. DO

Ghi chú:

·Ðiều kiện vào kết cấu lặp WHILE .. DO là một trong những biểu thức lô ghích giao diện Boolean chỉ tất cả 2 quý giá là Ðúng (True) hoặc Sai (False)

·Nếu điều kiện Ðúng thì lịch trình đang chạy vào cấu tạo WHILE .. DO.

·Sau các lần lặp, công tác quay trở lại soát sổ điều kiện. Tùy theo biểu thức logic của ĐK là Ðúng giỏi Sai thì chương trình sẽ thực hiện Công việc khớp ứng.

·Nếu Sai thì gửi xuống dưới cấu tạo WHILE .. DO

ví dụ như 6.16:Chương trình tính vừa phải n số:x1 + x2 + x3 + ... + xn

Program Trung_binh_Day_So ;

VAR

n, count : Integer ;

x, sum, average : real ;

BEGIN

count := 1 ;

sum:= 0 ;

Write (" Nhập n = ") ;

readln (n) ;

WHILEcount

BEGIN

Write (" Nhập cực hiếm thứ" , count," của x = " ) ;

readln (x) ;

sum:= sum + x ;

count := count + 1 ;

END ;

average:=sum/n ;

Writeln (" Trung bình là =", average : 10 : 3 ) ;

Writeln (" Nhấn Enter để thoát ..." ) ;

Readln ;

END.

c. Lệnh REPEAT .. UNTIL

Câu lệnh REPEAT .. UNTIL dùng trong các trường phù hợp Khi biến tinh chỉnh và điều khiển không tồn tại mẫu mã tránh rộc với đặc trưng trong các ngôi trường phù hợp tần số lặp do dự trước.

*

Hình 6.9:Lưu thiết bị kết cấu của REPEAT .. UNTIL

* Ý nghĩa câu lệnh:

Nếu điều kiện logic là Sai (False)thì tái diễn lệnh cho tới khi ĐK Ðúngthì mới có thể bay thoát khỏi cấu tạo REPEAT .. UNTIL.

Nếu có khá nhiều câu lệnh thì từng lệnh phân cách nhau bởi lốt chấm phẩy (;)Công vấn đề của REPEAT và UNTIL ko nhất thiết nên sử dụng lệnh ghxay để nhóm từ bỏ 2 lệnh 1-1 trlàm việc lên thành các bước.

*

Hình 6.10:Sơ thứ cú pháp REPEAT .. UNTIL

lấy ví dụ như 6.17:Với bài bác toán thù vừa phải cộng một hàng số sinh hoạt ví dụ trước có thể viết theo kết cấu REPEAT .. UNTIL nhưsau:

Program Trung_binh_Day_So ;

VARn, count : Integer ;

x, sum : real ;

BEGIN

count := 1 ;

sum:= 0 ;

Write := (" Nhập n = ") ;readln (n) ;

REPEAT

Write (" Nhập quý hiếm thứ" , count, "của x = ") ;

readln(x) ;

sum := sum + x ;

count := count + 1 ;

UNTIL count > n ;

Writeln (" Trung bình là =" , sum/n : 8 :2 ) ;

Readln ;

END.

Ghi chú:

So sánh 2 giải pháp viết WHILE .. DO với REPEAT .. UNTIL ta thấy có sự không giống biệt:

-Trong cấu tạo WHILE .. DO thì được khám nghiệm trước, nếu như thỏa thì mới thực hiện .

- trái lại, trong cấu trúc REPEAT .. UNTIL thì sẽ được xúc tiến trước sau đó bắt đầu chất vấn , còn nếu không thỏa thì liên tiếp thực hiện cho tới Khi là đúng.

Lệnh REPEAT .. UNTIL hay được thực hiện vào lập trình sẵn, duy nhất là cơ hội người tiêu dùng mong muốn thường xuyên bài xích toán thù ở trường phù hợp thay đổi trở thành mà chưa hẳn trsống về chương trình và nhấn tổng hợp phím Ctrl + F9 lại.

ví dụ như 6.18:Nhân 2 số a cùng b

Program Tich;

VARa, b : integer ;

CK : char ;

BEGIN

REPEAT

Write (" Nhập số a = "); Readln (a) ;

Write (" Nhập số b = "); Readln (b) ;

Writeln (" Tích số của a x b là :" , a*b : 10 ) ;

Writeln (" Tiếp tục tính nữa ko (CK) ? ");

Readln (CK) ;

UNTIL upcase(CK) = K; hàm đổi khác cam kết tự trong biếnCK thành cam kết từ bỏ in hoa

Hướng dẫn xây dựng Pascal